Romanya vatandaşlığını elde etmek için gereken şartlar ve Romanya’nın vatandaşlık politikası, 6 Mart 1991 tarihinde Romanya Parlamentosu tarafından kabul edilen Romanya Vatandaşlık Yasası ve 21 Kasım 1991 tarihinde kabul edilen diğer yasalar tarafından belirlenir. Romanya Ulusal Vatandaşlık Kurumu, Romanya vatandaşlık başvurularını değerlendirme ve karar verme yetkisine sahiptir. Buradan Romanya Vatandaşlık Kanunu‘nu inceleyebilirsiniz.

Romanya yasalarına göre, Romanya vatandaşlığına geçmenin iki yolu vardır: soybağı ile Romen vatandaşı olmak veya sonradan Romanya vatandaşlığına geçmek. Romanya vatandaşlığına geçiş için genel başvuru, istisnai başvuru, yeniden başvuru, evlat edinme ve evlenme gibi farklı seçenekler mevcuttur.

Romanya vatandaşı olmak için gereken şartlar şunlardır: Romanya’da doğmuş olmak, doğumunuz Romanya’da gerçekleşmemişse Romanya D tipi bir oturum vizesiyle en az 8 yıldır Romanya’da ikamet etmek veya bir Romanya vatandaşıyla en az 5 yıl süreyle evli olmak. Romanya vatandaşlığı başvurusu yapmak için ikamet süresine ek olarak temiz bir adli sicile sahip olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve sosyal hayata entegre olabilecek düzeyde Rumence bilmek gibi ek şartlar da aranmaktadır.

Romanya vatandaşlığına geçmek için gereken şartlar aşağıda sıralanmıştır:

  • Temiz bir adli sicile sahip olmak ve toplum içinde sorumluluk sahibi olduğunu kanıtlamak.
  • Kendi ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirecek gelire sahip olmak.
  • Asgari düzeyde Rumence konuşabilmek.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak (doğum ve aile bağı hariç).
  • Romanya’da doğmuş veya en az 8 yıldır Romanya’da ikamet etmek (Romanya’da doğmamış olsa bile) veya bir Romanya vatandaşıyla en az 5 yıl süreyle evli olmak.

Evlilik yoluyla Romanya vatandaşlığı başvurusu yapmak isteyenler için aşağıdaki şartlar geçerlidir:

  1. En az 5 yıl boyunca bir Romanya vatandaşıyla evli olmak.
  2. Evlilik birliğini bozmamak ve evlilikle bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmamak.

Romanya vatandaşlığına başvuran kişilerden, Romanya’da ikamet edenler için güncel bir ikamet tezkeresi, kimlik veya pasaport gibi kimlik belgeleri, doğum belgesi, ödenen hizmet bedelini gösteren makbuz, nüfus cüzdanı, evlilik kanıtı olarak nikah cüzdanı gibi belgeler istenir. Evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusu için, başvuru sahibinin isteğini belirten Vat-6 formunda bir dilekçe de talep edilmektedir.

Oturum İzni ile Vatandaşlık

Romanya’da vatandaşlık başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, öncelikle oturma izni başvurusu yapmak zorundadır. Romanya’da sonradan vatandaşlık isteyen kişiler, oturma izni aracılığıyla Romanya vatandaşı olma imkanına sahiptir.

Romanya’da oturma izni, kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki farklı türde verilmektedir. Romanya’da oturma izni başvuruları, sağlık sigortası, ikamet edilen konuta ait adres ve tapu bilgileri, 2 adet biyometrik fotoğraf gibi belgelerle gerçekleştirilmektedir.

Romanya oturma izniyle vatandaşlık başvurusu yapmak isteyen adaylar için ön koşul, en az 5 yıl ve son yılın en az 183 günü kesintisiz olarak Romanya’da ikamet etmektir. İkamet süresini tamamlayan adaylar, toplum içinde birlikte yaşamın gerektirdiği sorumluluğa ve iyi ahlaka sahip olduklarını göstermeli, 18 yaşını doldurmuş olmalı, herhangi bir suç geçmişine sahip olmamalı, en azından temel düzeyde Rumence bilmelidir. Bu destekleyici şartları sağlayan adaylar, Romanya oturma izniyle vatandaşlık başvurularını tamamlayabilirler. Romanya oturma izniyle vatandaşlık başvuru sonuçları, genellikle 3 ila 12 ay arasında bir sürede SMS ve e-posta yoluyla bildirilmektedir.

Gayrimenkul Yoluyla Romanya Vatandaşlığı

Romanya’da vatandaşlık başvurusunda bulunmanın bir yolu da gayrimenkul yatırımlarıyla vatandaşlık başvurusu yapmaktır. Romanya, gayrimenkul alımları karşılığında vatandaşlık veren Avrupa Birliği üyesi az sayıdaki ülkelerden biridir. Gayrimenkul yatırımcıları, Romanya’da ikamet hakkı elde etme amacıyla geçici veya sürekli ikamet izni sahibi olduklarını kanıtlayarak Romanya vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Romanya’da gayrimenkul yatırımcısı olarak vatandaşlık başvurusu yapmak isteyen kişilere, en az 50.000 Euro yatırım yapma koşuluyla başvuru hakkı verilmektedir. Romanya, vatandaşlık isteyen gayrimenkul yatırımcılarına, 1.000.000 Euro değerinde gayrimenkul yatırımı yapmaları veya Romanya’da ev veya gayrimenkul destekleyici faaliyetler için para harcamaları durumunda kesin olarak vatandaşlık vermektedir.

Romanya hükümetine gayrimenkul yatırımı nedeniyle vatandaşlık başvurusu yapacak yatırımcılardan, toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluğa ve iyi ahlaka sahip olduklarını göstermeleri, 18 yaşını doldurmuş olmaları, gayrimenkul kaçakçılığı veya başka bir suç işlememiş olmaları, asgari düzeyde Rumence bilme gibi şartlar istenmektedir. Gayrimenkul yatırımıyla Romanya vatandaşlığı kazanmak için yapılan başvurular, genellikle 1 ila 6 ay arasında sonuçlanmakta ve başvuru sahibine SMS veya e-posta yoluyla bildirilmektedir.

Evlat Edinme ile Romanya Vatandaşlığı

Romanyalı bir vatandaş tarafından evlat edinilen 18 yaşından küçük bir kişi, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından herhangi bir engel teşkil etmediği sürece Romanya vatandaşlığına geçebilir.

Evlat edinilen kişi, Romanya vatandaşlığını kazandıktan sonra evlat edinen ebeveyniyle olan evlatlık ilişkisi sona erse bile vatandaşlık statüsünü korur. Evlat edinme yoluyla Romanya vatandaşı olmak isteyen kişilerden, evlat edinen kişiye ait kayıt örneği, başvuru sahibinin vatandaşı olduğunu gösteren kimlik, pasaport, doğum belgesi, ödeme makbuzu gibi belgeler istenir. Ayrıca başvuranın vatandaşlık talebini içeren Vat-7 formunda dilekçe sunması gerekmektedir. Evlat edinme hakkıyla Romanya vatandaşlığını kazanmak için yapılan başvuru sonuçları, Ulusal Vatandaşlık Kurumu tarafından 8 ila 26 ay arasında bir sürede bildirilir.

Soy Bağı ile Romanya Vatandaşlığı

Romanya vatandaşlığına başvuruda bulunmanın bir yolu, doğum nedeniyle doğuştan Romen vatandaşı olmaktır. Soybağı ile elde edilen Romanya vatandaşlığı, çocuğun doğum anında Romanya vatandaşı olan anne, baba veya büyüklerinin vatandaşlığını kazanmasını ifade eder. Romanya vatandaşlığı soybağı bağlantısı için, çocuğun doğduğu anda sadece annenin, babanın veya büyüklerin Romanya vatandaşı olması yeterlidir.

1991/21 sayılı Kanun’a göre, Romanya’da doğmuş olmalarına rağmen çeşitli nedenlerle Romanya vatandaşlığını kaybeden kişiler, kişinin 3. nesile kadar olan çocukları, torunları ve eski göçmenlerle birlikte Romanya vatandaşlığına tekrar başvurabilirler. Kırım Tatarları, Romanya vatandaşlığı başvurusunda soybağı ile vatandaşlığı tercih edebilirler.

Aşamaları detaylı anlattığımız rehbere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Doğum nedeniyle Romanya vatandaşlığına geçmek isteyen kişilerden, Romen vatandaşı olan anne veya babadan birinin veya her ikisinin yabancı bir devlet vatandaşı olması durumunda, kimlik kanıtlayıcı gerekli belgeler, vatandaşlık talebini içeren Vat-1 formu, Romanya doğum belgesi gibi belgeler istenir. Romanya konsolosluk ve başkonsoloslukları tarafından gerekli koşullar sağlanamadığında, belirtilen belgelere ek olarak, başvuru sahibinin vatandaşlığını kanıtlayabilecek diğer belgelerin de sunulması istenebilir. Soy bağı ile Romanya vatandaşlığı başvuruları genellikle 6 ila 24 ay arasında sonuçlanır.

Kaybedilen Vatandaşlığın Geri Kazanılması

Romanya vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler veya daha önce Romanya vatandaşı olan ancak vatandaşlığı iptal edilmiş kişiler, sonradan tekrar Romanya vatandaşı olma imkanına sahiptir.

Romanya vatandaşlığını geri kazanmak isteyen kişilerden, medeni durumunu gösteren evlilik cüzdanı veya nüfus cüzdanı gibi belgeler, başvuru sahibinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren kimlik, pasaport, Romanya vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin bilgilerinde değişiklik olduysa değişiklikleri gösteren belge, hizmet bedelinin ödendiğine dair makbuz, vatandaşlık talebini bildiren Vat-5 formu gibi belgeler istenir. Romanya vatandaşlığını tekrar kazanma başvuruları genellikle 8 ila 26 ay arasında sonuçlanır.

Mülteci Statüsünde Romanya Vatandaşlığı

Romanya vatandaşlık başvurularında, sonradan Romanya vatandaşı olmak isteyen kişiler çeşitli yöntemlerle başvuru yapabilirler. Romanya’da mülteci statüsündeki kişilere ait vatandaşlık başvuruları istisnai başvurular arasında yer almaktadır.

Romanya’da mülteci statüsündeki vatandaşlar, kesintisiz olarak 4 yıl Romanya’da yaşadıklarında vatandaşlık için başvuruda bulunma hakkına sahiptirler. Romanya’da iltica hakkına sahip kişiler için ise Romanya’da 8 yıl ikamet etme şartı, 4 yıla indirgenir.

Mülteci statüsündeki vatandaşlar için genel başvuru şartları arasında, asgari düzeyde Romence bilmek, herhangi bir suç kaydı bulundurmamak, Romanya hükümeti tarafından toplum düzeni açısından kabul edilemez davranışlara sahip olmamak sayılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Diğer Yazılar