Bu makale, Romanya Vatandaşlık Kanununun kısa bir çevirisini ve açıklamasını içermektedir. Romanya vatandaşlığına hak kazanıp kazanamayacaklarını öğrenmek isteyen herkesin bunu temel, etkili ve anlaşılır bir şekilde yapmak için yeterli bilgiye sahip olması için yasanın ana noktalarını ele almak istedik.

Romanya pasaportu, sahibine bir Avrupa topluluğu vatandaşı olarak çeşitli haklar verir. Buna Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çalışma ve yaşama hakkı, Avrupa ülkeleri arasında geçiş için ücretsiz bilet, sübvansiyonlu eğitim ve yerel bir fiyata tıbbi tedavi gibi çeşitli avantajlar dahildir.

Danışmanlık şirketimiz, Romanya vatandaşlığı almak isteyen herkese kapsamlı profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Romanya Vatandaşlık Hukuku

Romanya Vatandaşlık Yasası, 1 Mart 1991’de Romanya Parlamentosu tarafından kabul edildi. Kanun, kimin vatandaşlığa uygun olduğunu ve hangi sebeplerle olduğunu belirler. Genel olarak Vatandaşlık Yasası, Romanya kökenli başvuru sahiplerinin vatandaşlık almasını zorlaştırmaz. Bu nedenle, atalarınızdan biri geçmişte bir Rumen vatandaşıysa, muhtemelen sizin de Romanya vatandaşlığınızı alma veya geri alma hakkınız vardır.

Rumen kökenli Yahudiler için doğrudan Romanya Vatandaşlık Yasası’ndan (2010) alınan bölümleri sunuyoruz:

 • Madde 1: (1) Romanya vatandaşlığı . . . Bir kişinin Romanya Devletine bağlılığı. . . . (3) Romanya vatandaşları Romanya Devleti’nin korumasından yararlanır.
 • Madde 2: Romanya vatandaşlığının kazanılması ve kaybedilmesinin yolları bu Kanunda öngörülenlerdir.
 • Madde 3: Eşlerin evliliklerinin ilan edilmesi, geçersiz ilan edilmesi, feshedilmesi veya boşanma yoluyla sona erdirilmesinin [önceki] vatandaşlığına herhangi bir etkisi yoktur.
 • Madde 4: Romanya vatandaşlığı aşağıdakiler tarafından kazanılır:
  • Doğum
  • Vatandaşlığa Kabül
  • Talep üzerine [geri kazanmak veya vatandaşlık kazanmak için]

Doğum Yoluyla

 • Madde 5:
  (1) Romanya topraklarında Romanya vatandaşlarının çocukları Romanya vatandaşıdır.
  (2) Ayrıca, Romanya vatandaşları ayrıca:

  • ebeveynlerden sadece biri Romanya vatandaşı olsa bile Romanya topraklarında doğmuşsa;
  • yurtdışında doğmuş ve her iki ebeveyn de veya bunlardan sadece biri Romanya vatandaşlığına sahip ise,

Evlat edinme ile

 • Madde 6:
  (1) Romanya vatandaşlığı bir çocuk tarafından kazanılır. . .
  [iki koşul altında], [birincisi:] koruyucu aile Romanya vatandaşıysa. . . .
  (2) [veya] Koruyucu ebeveynlerden yalnızca biri Romanya vatandaşıysa . . .
  [İkincisi: Koruyucu çocuk reşit değilse, çocuk mevcut herhangi bir yabancı vatandaşlıktan vazgeçmek zorunda kalmadan Romanya vatandaşlığı alacaktır.] . . .
 • Madde 7:
  (1) Evlat edinmenin [Romen makamları tarafından] geçersiz ilan edilmesi veya [koruyucu ebeveynler tarafından] iptal edilmesi halinde, henüz 18 yaşını doldurmamış olan çocuk, yurt dışında ikamet ediyorsa veya yurtdışında ikamet etmek için Romanya’dan ayrılırsa, hiçbir zaman Romanya vatandaşı olmamış sayılır.

Talep Üzerine

 • Madde 8:
  (1) Romanya vatandaşlığı, o yabancı vatandaşa istek üzerine verilebilir. Kim:
  a) . . . Romanya topraklarında en az 8 yıldır yasal olarak ikamet ediyorsa veya evliliğinden bu yana en az 5 yıldır bir Romanya vatandaşıyla evliyse ve onunla yaşıyorsa; . . .
  b) Romence dilini bilir ve [Romen] sosyal hayatıyla bütünleşmesini sağlayacak şekilde [bu konuda sınava tabi tutulacağı] Romen kültür ve medeniyetinin temel kavramlarını edinmiştir. . . . (3) [Ancak] Yabancı uyruklu ise . . . Romanya vatandaşlığını talep eden bir kişi, bir yıl içinde altı aydan fazla Romanya topraklarını terk ederse, o yıl paragraf 1 bent a)’da belirtilen süreye dahil edilmeyecektir. [Devamsızlık süresi Rumen makamları tarafından sayılmayacaktır.]
 • Madde 9:
  (1) Yabancı uyruklu anne veya babadan veya vatandaşlığı olmayan anne babadan doğan henüz 18 yaşını doldurmamış reşit olmayan çocuk, anne ve babasıyla birlikte Romanya vatandaşlığını kazanır. (2) Anne ve babadan yalnızca birinin Romanya vatandaşlığını kazanması halinde, çocuğun vatandaşlığına ana ve baba birlikte karar verirler. Ana-baba anlaşamazlarsa, çocuğun yerleşim yeri mahkemesi onun üstün yararını gözeterek bu kararı verir.
 • Madde 10:
  (1) Romanya vatandaşlığı, bu vatandaşlığı kaybetmiş kişiler ile bunların dahil olmak üzere ikinci dereceye kadar olan çocuklarına ve yabancı vatandaşlığını sürdürürken yeniden kazanılmasını talep edenlere de verilebilir.
 • Madde 11:
  (1) Romanya vatandaşlığını doğum veya evlat edinme ile kazanıp da kendilerine isnat edilemeyecek bir nedenle kaybedenler veya rızaları dışında bu vatandaşlık iptal edilenler ile bunların üçüncü dereceye kadar altsoyu, Romanya vatandaşlığına başvurabilirler. Yabancı vatandaşlığı sürdürme ve ülkede ikametgahı kurma veya yurtdışında sürdürme olanağına sahip olarak Romanya vatandaşlığını yeniden alabilir veya verilebilir.
 • Madde 12:
  Romanya vatandaşlığının verilmesi veya yeniden kazanılması için yapılan başvurular, Vatandaşlık Komisyonu tarafından yapılan teklifler temelinde Ulusal Vatandaşlık Kurumu başkanının emriyle onaylanır.
 • Madde 13:
  Romanya vatandaşlığının verilmesi veya yeniden kazanılması için başvuru, duruma göre, Rumence olarak formüle edilmelidir [ve resmi olarak doğru bir şekilde yetkililere sunulmalıdır. Bu nedenle Romence dilini ve hukukunu bilen bir avukata danışılmalıdır.]
 • Madde 14:.
  [Özel bir komisyon adı verilen] Vatandaşlık Komisyonu, . . . Romanya vatandaşlığının verilmesi, yeniden kazanılması, geri alınması veya reddedilmesine ilişkin yasanın öngördüğü koşullara [başvuranın, Komisyon başkanıyla birlikte uyup uymadığını doğrulamak üzere Romanya Adalet Bakanlığı tarafından atanır]. [Vatandaşlık başvurusu, başvuranın sabıka geçmişi olmadıkça genellikle reddedilmez.]
 • Madde 15:
  (1) . . . Komisyon başkanı, başvurunun çözümü için gerekli bazı belgelerin bulunmadığını tespit ederse, karar yoluyla dosyanın tamamlanmasını isteyebilir. Talebin tesliminden itibaren en geç 6 ay içinde gerekli belgelerin sunulmaması halinde başvuru desteklenmediği gerekçesiyle reddedilecektir.

1 Yorum. Yeni Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Diğer Yazılar